Sản Phẩm Mới
4.3" Touchscreen LCD & Intuitive GUI
Face Recognition or Mifare/DesFire card
BioStar Lite embedded web server
667MHz RISC x 1, 1.1GHz DSP
Authentication speed  1:1000 matches <=1sec
Max 10,000 user [1:1] or 1,000user[1:N]
Interface : PoE, WiFi, TCP/IP, RS485/232
USB, Wiegand , Relay
IP based video and audioSoftwtare
Sự Kiện Nổi Bật
Khách Hàng
Giải Pháp
Hệ thống Kiểm Soát Ra Vào
Hệ Thống quản lý Ra Vào Thang Máy (Kiểm soát theo user theo Tầng)
Hệ thống Chấm Công -Chuyên Nghiệp
Hệ thống quản lý  Căn Tin-Nhà Ăn
Tích hợp Hệ Thống Camera (IP & Analog) Samsung , Axis ....
Tích hợp hệ thống Barier ,RF Long Reader
Tích hợp Hệ thống Báo Cháy , Báo Trộm iBMS
Hỗ Trợ Khách Hàng
Kinh Doanh:
Mr.Cường :0918-73-83-19
Ms.Jane:    0918-191-278
KD1:         0964-187-001
KD2:         0914-020477
KD3:         0947-311011
Kỹ Thuật:
KT1:        0914-11-27-11
KT2:        0946-22-37-22
Hotline : 0945-322-022
 
Email : sales@chuyenviet.vn