Contact Center

Các doanh nghiệp hiện nay có xu hướng thông qua hệ thống hỗ trợ khách hàng 24/7 nhằm gia tăng mức độ trung thành...


DatasheetChi Tiết  

Tổng đài Call Center mini

Tổng đài Call center mini. Phù hợp cho các trung tâm khách hàng với dung lượng từ 5 đến 30 agent. Hỗ trợ Ghi âm, ACD, IVR, POPUP, Click to dial, Note, Fax, Vocemail...


DatasheetChi Tiết  

EVM8200

VOICE MAIL SYSTEM:  4 Ports, 240 hours, 511 Mailbox, lưu lại lời nhắn khi máy nhánh đang bận hoặc không trả lời...


DatasheetChi Tiết  

EVM2050

VOICE MAIL SYSTEM: 2 Ports, 5.5 hours, 255 Mailbox  Lưu lại lời nhắn khi máy nhánh đang bận hoặc không trả lời. Thay đổi được số lượng hộp thư thoại...


DatasheetChi Tiết  
Hỗ Trợ Khách Hàng
Kinh Doanh:
Mr.Cường :0918-73-83-19
Ms.Jane:    0918-191-278
KD1:         0964-187-001
KD2:         0914-020477
KD3:         0947-311011
Kỹ Thuật:
KT1:        0914-11-27-11
KT2:        0946-22-37-22
Hotline : 0945-322-022
 
Email : sales@chuyenviet.vn
Sự Kiện Nổi Bật
Số lượt truy cập
40174110
đang truy cập
64