Software

Phần Mềm Viết Theo Yêu Cầu
 * Hệ thống chấm công
 * Hệ thống căn tin
 * Quản lý nhân sự


DatasheetChi Tiết  
 
Hỗ Trợ Khách Hàng
Kinh Doanh:
Mr.Cường :0918-73-83-19
Ms.Jane:    0918-191-278
KD1:         0964-187-001
KD2:         0914-020477
KD3:         0947-311011
Kỹ Thuật:
KT1:        0914-11-27-11
KT2:        0946-22-37-22
Hotline : 0945-322-022
 
Email : sales@chuyenviet.vn
Sự Kiện Nổi Bật
Số lượt truy cập
40174606
đang truy cập
30