Lan truyền nguồn

Thiết bị cắt lọc sét 1 pha

- Thiết bị cắt lọc sét 1 pha 32A.
- Khả năng chịu dòng sét 100 + 50KAperPH-N, 100KA 8/20NE.

Thiết bị cắt lọc sét

Thiết bị cắt lọc sét 20A - 240V.
 - Khả năng chịu dòng sét 32 KA.

Thiết bị cắt sét 1 pha

- Thiết bị cắt lọc sét 1 pha 6A.
- Khả năng chịu sét 15KA NE.

Thiết bị cắt lọc sét 3 pha

 -  Khả năng chịu dòng sét 50kA.
 -  Có cảnh báo bằng đèn LED.
 -  Có cảnh báo từ xa.

 

Hỗ Trợ Khách Hàng
Kinh Doanh:
Mr.Cường :0918-73-83-19
Ms.Jane:    0918-191-278
KD1:         0964-187-001
KD2:         0914-020477
KD3:         0947-311011
Kỹ Thuật:
KT1:        0914-11-27-11
KT2:        0946-22-37-22
Hotline : 0945-322-022
 
Email : sales@chuyenviet.vn
Sự Kiện Nổi Bật
Số lượt truy cập
40174328
đang truy cập
18