Chống sét trực tiếp

Kim thu sét STORMASTER ESE 60

Kim thu sét STORMASTER ESE 60.
  -  Bán kính bảo vệ rp=107m (cấp III, tại độ cao trụ đỡ h=5m).
  - Thời gian phóng điện sớm: DT=50µs.

Kim thu sét STORMASTER ESE 15

Kim thu sét STORMASTER ESE 15.
 - Bán kính bảo vệ rp=51m (cấp III, tại độ cao trụ đỡ h=5m).
 - Thời gian phóng điện sớm: DT=15µs.

 

Hỗ Trợ Khách Hàng
Kinh Doanh:
Mr.Cường :0918-73-83-19
Ms.Jane:    0918-191-278
KD1:         0964-187-001
KD2:         0914-020477
KD3:         0947-311011
Kỹ Thuật:
KT1:        0914-11-27-11
KT2:        0946-22-37-22
Hotline : 0945-322-022
 
Email : sales@chuyenviet.vn
Sự Kiện Nổi Bật
Số lượt truy cập
40173661
đang truy cập
46